Profesjonalne szkolenia

Pomagamy firmom rozwijać się szybciej. Organizujemy szkolenia na obszarze całej Polski jak również on-line.

Co oferujemy?

Wiedza zdobyta na prowadzonych przez Nas szkoleniach, pozwala pracownikom wykorzystywać ją bardziej efektywnie i osiągać lepsze wyniki.

Kompetencje dla sektorów

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych.

Usługi rozwojowe

Świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – bezpłatnej bazy internetowej z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców świadczonymi w różnych formach: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring i coaching.

Bony na szkolenia

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami, czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu).

Kursy zawodowe

Dają możliwość uzyskania nowych kwalifikacji, uzupełnienia dotychczasowych lub zmianę zawodu osobom dorosłym bez konieczności uczęszczania do szkoły. Jest to forma kształcenia pozwalająca na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia, udoskonalenie umiejętności oraz wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

edukacja

Skontaktuj się z Nami

Zadzwoń: (48) 728 08 00 68 lub napisz do Nas: biuro@big-red.eu

Continue Reading

Zaufali nam

Zaufało nam już wiele firm i mamy nadzieję, że również Państwo podejmą z nami współpracę