Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację to bezzwrotna forma wsparcia pochodząca ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma ona na celu wsparcie przedsiębiorstw (MŚP), które stawiają na cyfryzację własnej działalności i chcą ją rozwijać.

Dofinansowanie mogę otrzymać projekty polegające na wdrożeniu przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjności procesowej, nowego lub ulepszonego procesu w firmie poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z dokonaniem zmian procesów, funkcjonowania w czasie epidemii, w szczególności COVID-19 lub wzmocnienia na wypadek przyszłych kryzysów wywołanych przez pandemię. Projekt może polegać na wdrożeniu innowacyjności produktu w stosunku z wdrażaną innowacyjnością procesową.

bony na cyfryzację

Finansowanie.

 • Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
 • Minimalna wartość projektu 60.000 zł.
 • Wsparcie do 85% wartości projektu, Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

110.000.000,00 zł

Niezbędne dokumenty:

Regulamin znajduje się na stronie internetowej PARP.

Na co i kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji poniższych działań:

 1. Zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu.
 2. Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Korzyści z dotacji:

 • Wdrożenie nowego oprogramowania, rozwój w kierunku transformacji cyfrowej.
 • Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności.
 • Redukcja kosztów, optymalizacja wydajności.
 • Wzmocnienie pozycji w przypadku nieprzewidzianych kryzysów.

Przykładowe rozwiązania cyfrowe:

 • Technologie mobilne.
 • e-commerce.
 • Systemy zarządzające i do pracy zdalnej typu CRM.
 • Automatyzacja procesów.
 • Bezpieczeństwo cyfrowe.
 • Rozwiązania typu Cloud – chmura danych.
 • Sztuczna inteligencja IA.
 • Integracja urządzeń i oprogramowania.
 • Systemy prognostyczne i kontrolne.

Rozliczenie Wydatków.

Rozliczenie projektu nastąpi w bardzo korzystnej dla przedsiębiorców formie – ryczałtu. Nie ma konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu oraz jego wskaźników.

Linki

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Termin zgłoszeń

Start: 20.09.2021

GlobKurier.pl

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!