Szkolenie pilota drona zgodne z nowymi przepisami EU w kategorii szczególnej do uprawnień NSTS-06 – BVLOS < 25 kg E-learning

Europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej – teoria na platformie e-learningowej, praktyka i egzamin w ośrodku szkoleniowym.

Szkolenie teoretyczne – Webinar online 16 h oraz dostęp do platformy e-learningowej.

Zakres szkolenia teoretycznego:

 • Przepisy lotnicze;
 • Ograniczenia możliwości człowieka;
 • Procedury operacyjne;
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu;
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Meteorologia;
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie praktyczne:

 1. Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 2. Szkolenie praktyczne trwa 10 godziny w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
  Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni kiedy prędkość wiatru przekracza 8 m/s lub występują opady atmosferyczne).

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
 • Wykonywanie startu i lądowania;
 • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
 • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych;
 • Operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS.

Wymagania:

 • Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego;
 • Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego;
 • Rejestracja oraz zdobycie uprawnienia A1 / A3 – zrobisz to bezpłatnie na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego – https://drony.ulc.gov.pl

Po ukończeniu kursu, będziesz mógł:

 • Wykonywać operacje zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS;
 • Latać dronami nad terenami zaludnionymi oraz ludźmi na ustalonej przez pilota bezpiecznej odległości;
 • Latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi na rynku bez żadnych ograniczeń;
 • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, korzystając z zakładki Kontakt.

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!