projekt sektora budowlanego

Odbiorcami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie całej Polski, działające w ramach Sektora Budowlanego.

Założenia projektu:

Udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z terenu całej Polski poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy.

Co oferuje projekt?

 • Poziom dofinansowania 80%;
 • Przedsiębiorca w ramach jednej umowy refundacji może skorzystać z więcej niż jednej usługi rozwojowej pod warunkiem, że łączna kwota wsparcia nie przekracza określonych w regulaminie limitów;
 • Pracownik w ramach jednej umowy refundacji może skorzystać z więcej niż jednej usługi rozwojowej pod warunkiem, że łączna kwota wsparcia na pracownika nie przekracza określonego w regulaminie limitu;
 • Wsparcie w postaci refundacji usług rozwojowych udzielone w projekcie przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo;
 • Maksymalne wsparcie o wartości 7 953,60 zł na jednego pracownika;
 • Brak limitu wsparcia na jedno przedsiębiorstwo.

Grupa docelowa.

Odbiorcami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie całej Polski, działające w ramach Sektora Budowlanego.

Wykorzystywanie dronów w budownictwie.

Wykorzystywanie dronów podczas prac budowlanych, np. w celu dokonywania pomiarów terenu, przeprowadzania inspekcji budynków, wykrywania obszarów niezabezpieczonych itp.

drony w budownictwie

Program kursu “Drony w budownictwie”.

 • Zastosowanie programów geoinformatycznych w różnych aspektach funkcjonowania społeczności lokalnej;
 • QGIS – zastosowanie programu open source w informatyce geoprzestrzennej; identyfikacja numeru działki budowlanej;
 • Wyświetlanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • Pobieranie NMPT, ortofotomapy z geoportalu za pomocą wtyczki firmy EnviroSolutions;
 • Dodawanie zdjęć obiektów przyrodniczych lub historycznych do mapy; Udostępnianie modelu 3D z możliwością przeglądania w przeglądarce internetowej;
 • Opracowanie, wydruk i udostępnianie mapy;
 • Praktyczna nauka z obsługi drona pozwoli na sprawne posługiwanie się tym sprzętem co pozwoli na zdobycie wielu potrzebnych danych, które będą miały znaczące zastosowanie w analizie geoprzestrzennej wielu branż min. dla budownictwa.

Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie.

Obsługa programów komputerowych do zarządzania projektami budowlanymi na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej oraz posługiwanie się technologiami takimi jak GPS, chmura, Big Data, technologie mobilne, rzeczywistość rozszerzona na rzecz realizacji zadań w budownictwie.

Ortofotomapy

Program kursu “Ortofotomapy i Modelowanie 3D”.

 • Podstawowe wiadomości o układach współrzędnych i odwzorowania geograficznych;
 • Definicja fotogrametrii i jej możliwości wykorzystania w budownictwie;
 • Modele bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywane w automatycznych lotach w celu pozyskania zdjęć do ortofotomapy, modeli2D i 3D obiektów inwestycyjnych;
 • Sposób pozyskania danych do utworzenia ortofotomapy i chmur punktów – wykonywanie nalotu nad placami budowy, drogami itp.;
 • Monitoring przebiegu postępów prac budowlanych;
 • Inwentaryzacja materiałów budowlanych;
 • Monitorowanie strat cieplnych budynków;
 • Tworzenie modeli 2D oraz 3D obiektów budowlanych;
 • Analiza terenu inwestycji;
 • Dokumentacja uszkodzeń konstrukcyjnych;
 • Dodawanie zdjęć obiektów inwestycyjnych do mapy;
 • Praca z programem SPUTNIK.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, korzystając z zakładki Kontakt.

Zobacz też: Operator drona pomiarowego i Operator drona foto – wideo

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!