Jak prowadzić firmę w czasie pandemii

Pandemia to trudny czas, nie tylko dla firm z sektora MŚP.

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych, doradczych i studiów podyplomowych, które pomagają w prowadzeniu firmy w czasie pandemii. Przedsiębiorcy z różnych sektorów zainteresowani wsparciem mogą składać wnioski. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 % kosztu usługi netto, pozostała część musi zostać sfinansowana przez przedsiębiorcę.

 

Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które stanowią platformę współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wskazanie luk kompetencyjnych w sektorach i wyznaczanie kierunków zmian w systemie kształcenia w kluczowych sektorach polskiej gospodarki.

Projekt został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unie Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów “Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Środki przeznaczone są dla przedsiębiorstw spełniających warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, które działają w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe;
 • usługi doradcze;
 • studia podyplomowe.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • z siedzibą na terenie Polski wynikającej na podstawie wpisu z CEIDG lub KRS;
 • delegujące do uczestnictwa w usługach rozwojowych swoich pracowników obejmujących stanowiska zgodne z rekomendacjami grupy docelowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Poziom refundacji wynosi maksymalnie do 80% kosztów usługi rozwojowej. Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis bądź wykluczonych z udzielenia pomocy de minimis, pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z przedsiębiorcą, a następnie zweryfikuje, czy może on wziąć udział w projekcie oraz pomoże w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowego serwisu z ofertami szkoleń i doradztwa.

Jeśli:

 • jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą;
 • planujesz podnieść kwalifikacje pracowników;
 • spełniasz warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej…

Skorzystaj ze wsparcia wynikającego z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Chcesz wiedzieć więcej, masz pytania – skontaktuj się z nami.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ADO biuro@big-red.eu spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest BIG RED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-020, na ulicy Chmielna 2 lok. 31. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego ADO na adres biuro@big-red.eu. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem.
  Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

  Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

  Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!